רכישת קרקע חקלאית בעפולה

רכישת קרקע חקלאית בעפולה

רכישת קרקע חקלאית בעפולה

רכישת קרקע חקלאית בעפולה

רכישת קרקע חקלאית הנמצאת במרחק של כ- 350 מ' משטחים מופשרים.

ברכישת קרקע חקלאית הושם דגש על מיקום הקרקע כקרקע עירונית הסמוכה לשטחים מופשרים, המוגדרת עפ"י תכניות מתאר מחוזיות וארציות כקרקע עירונית.

בדיקה יסודית שאין לקרקע מגבלות תכנוניות ופיזיות ובדיקה משפטית.
לאחר שנעשו כל הבדיקות נבחן אם המחיר משקף שווי של קרקע עם פוטנציאל לרווח בטווח הארוך.
בקבוצה בעפולה העסקה ענתה על כל הפרמטרים ונחתמה עסקה מצוינת למשקיעים.

לפרטים נוספים

וקביעת פגישה