אפיקי

השקעה

אפיקי השקעה

קבוצת משקיעים

קרקע בהליכי תכנון:

קבוצת משקיעים – קרקע בהליכי תכנון:

קבוצת המשקיעים תרכוש קרקע הנמצאת בהליכי תכנון, היתרון ברכישת קרקע בהליכי תכנון בכך שניתן לרכוש יח' קרקע במחיר נמוך משמעותית ממחיר הקרקע כזמינה לבניה מיידית בשיעור של 30%-70% תלוי בשלב התכנון בו הקרקע נמצאת. קיימת משמעות פחותה למיקום הגיאוגרפי של הקרקע והחשיבות מרוכזת במחיר האטרקטיבי והרווח הצפוי למשקיע וכמובן להיקף ההשקעה המתאימה לכל משקיע.

ברכישת קרקע הנמצאת בהליכי תכנון יש

למשקיע מס' "תחנות יציאה", לדוגמא:

ברכישת קרקע הנמצאת בהליכי תכנון יש למשקיע מס' "תחנות יציאה", לדוגמא:

משקיע רכש קרקע ליח"ד בשלבי תכנון מוקדמים במחיר של 150,000 ₪

לאחר כשנתיים התכנית מופקדת (שלב ההתנגדויות) ומחירה קופץ ל- 280,000 ₪

לאחר כשלוש שנים התכנית מאושרת למתן תוקף ומחיר הקרקע קופץ לכ- 500,000 ₪

לאחר שנתיים נוספת ניתן לעלות על הקרקע המחיר של הקרקע כבר עומד על 650,000 ₪.

לרוב מי שמחפש מימוש מהיר ימכור את הקרקע כבר בשלוש שנים הראשונות, לעומת זאת מי שמחפש השקעה לטווח ארוך, דירה לעתיד ירכוש בשלב המוקדם וימשיך עד הסוף (הורים אשר רוצים לדאוג לילדיהם לדירה בעתיד קונים בשלבים המוקדמים ומבטיחים לילדיהם אפשרות לדירה משלהם כשיגדלו, כאשר ההשקעה הראשונית להורים נמוכה מאוד) .תזכרו שאם רכשתם קרקע בשלב המוקדם במחיר זול ולאחר שנים הקרקע זמינה לבניה כל שנותר לכם הוא לממן את עלויות הבניה בדרך לדירה משלכם. במרכז הארץ שווי קרקע לדירה כ- 50%-60% משווי הדירה כגמורה, מכאן שההשקעה שנותרה בדרך לדירה גמורה הינה פחות ממחצית משווי הדירה.אין אפיק השקעה אחר שיכול לתת רווח כה גבוה יחד עם ביטחון ברכישה.

בבדיקת עסקאות בקרקעות בתכנון עולה כי קיים פער משמעותי בין המחיר לקרקע בשטח של 1-5 דונם ויותר לעומת קרקע בודדת ליח"ד אחת (בד"כ מדובר על 5-8 יח"ד לדונם ברוטו), לכן כבר בעת הרכישה לקבוצה יתרון משמעותי במחיר ביחס לשווי השוק.

חשוב להדגיש כי גם בימים של אי ודאות השקעות בתכנון לעתיד הינה השקעה טובה, בטוחה ורווחית.

קבוצת משקיעים – נכסים מניבים:

קבוצת משקיעים –

נכסים מניבים:

קבוצת המשקיעים תרכוש נכסים מניבים כגון שטחי משרדים ומסחר ובנינים בשלמות.

רכישת נכס מניב הינה עסקה כלכלית לכל דבר המתבססת על 3 נתונים חשובים במיוחד:

רכישת נכס מניב הינה עסקה כלכלית
לכל דבר המתבססת על 3 נתונים
חשובים במיוחד:

התשואה שהנכס מניב.

תקופת השכירות

הביטחונות שניתנים ע"י השוכר

ככל שהנתונים הנ"ל טובים יותר, ההשקעה טובה יותר. מסקר שוק שעשינו עולה כי קשה מאוד למצוא נכס מניב בהיקפים של מאות אלפי שקלים וכאשר מוצאים כזה המחיר המבוקש גבוה, לעומת זאת קיימים נכסים אטרקטיביים בעסקאות בהיקפים גדולים יותר. קבוצת משקיעים תרכוש נכסים בהיקפים גדולים כאשר כל משקיע ירכוש נכס בהיקף המתאים לו ובהתאם לתנאים המשפטיים של הנכס יערך הסכם שיתוף שיגדיר את חלוקת הנכס בין המשקיעים.

קבוצת משקיעים – קרקע חקלאית:

קבוצת משקיעים –

קרקע חקלאית:

ברכישת קרקע חקלאית יש לשים דגש על מיקום הקרקע כקרקע עירונית הסמוכה לשטחים מופשרים, המוגדרת עפ"י תכניות תאר מחוזיות וארציות כקרקע עירונית. בדיקה יסודית שאין לקרקע מגבלות תכנוניות ופיזיות ובדיקה משפטית. לאחר שנעשו כל הבדיקות נבחן אם המחיר משקף שווי של קרקע עם פוטנציאל לרווח בטווח הארוך.

לפרטים נוספים

וקביעת פגישה